روان شناسی، خود درمانی و تربیت

قانون ها


یک عمر برای پیدا کردن کسی که درکت کند و تو را همانگونه که هستی بپذیرد انتظار می کشی و عاقبت می فهمی که او از همان آغاز خودت بوده ای…

قانون اول : اعتقادات

به هرچیزی که اعتقاد داشته باشید چه درست چه نادرست، بر ذهن نیمه هشیارتان تاثیر می گذارد و بادقتی حیرت آور به عینیت در می آید. هر امر باید ابتدا در غالب اعتقاد در آید تا به ان عمل شود.

قانون دوم: انتظارات

هرآنچه که انتظارش را می کشید به سرتان می آید. مثلا اگر انتظار یک زندگی خوب و موفق را می کشید همان را خواهید داشت و برعکس. پس هرعملی که انجام می دهید اگر از آن انتظار مثبت داشته باشید، نتیجه مثبت خواهد گرفت. حتما تاثیر این قانون را در زندگی روزمره زیاد دیده اید.

قانون سوم: جاذبه

منفی ها، منفی ها را جذب می کنند و مثبت ها، مثبت ها را. افراد با ذهنیت منفی، اشخاص منفی را به سمت خود می کشند و برعکس.

قانون چهارم: جانشینی

ذهن نیمه هشیار ما در یک لحظه می تواند فقط به یک وجه از قضیه فکر کند( مثبت یا منفی). یعنی زمانی که می خواهیم به جنبه مثبت کاری فکر کنیم قادر نیستیم در همان لحظه جوانب منفی را هم در نظر بگیریم و بسنجیم. مگر آنکه جنبه منفی جانشین وجه مثبت شود.

قانون پنجم: کارما

آدمی تنها آنچه را که می دهد باز می ستاند. بازی زندگی بازی بومرنگهاست. پندار، کردار، و گفتار انسان دیر یا زود با دقتی حیرت انگیز به خود او باز می گردد.

کارما واژه ای است سانسکریت به معنای “بازگشت”. آنچه که آدمی بکارد همان را درو خواهد کرد. بسیاری از مردم از این واقعیت غافلند که هدیه دادن نوعی سرمایه گذاری است و اندوختن از سر حرص و احتکار جز تنگدستی عاقبتی نخواهد داشت.

قانون ششم: بخشایش

این قانون می گوید: خطاهای خود و دیگران را فراموش کنید و ببخشید. فراموش کردن خطاهای خود این حسن را دارد که تصویر ذهنی شخص از خود مخدوش نمی شود. هر اندیشه خشک و محدودکننده ای مثل مقصر دانستن خود یا کینه و ناراحتی داشتن از دیگران بر ذهن نیمه هشیار اثر گذاشته و مانع پیشرفت می شود.

قانون هفتم: پرهیز از تردید و هراس

جز ترس و شک، هیچ چیز دیگری نمی تواند میان انسان و آرمانهایش فاصله بیاندازد. اگر انسان بدون دلهره، برای تحقق آرزوهایش تلاش کند بی درنگ برآورده خواهد شد.

ترس دشمن بزرگ بشر است. ترس از تنگستی، بدبختی، شکست، بیماری، و از دست دادن و …..تمامی دلهره هایی است که انسان را از جلو رفتن باز می دارد.


در خصوص این مطلب نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *